Menu & Price

Tất cả các sản tại AUBE đều được sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản. Chúng tôi có thể đảm bảo tất cả sản phẩm đều có thể sự dụng mà không gây hại cho da đầu hay làm hỏng tóc, đặc biệt là với những stylist giàu kinh nghiệm của chúng tôi

Menu & Price

Tất cả các sản tại AUBE đều được sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản. Chúng tôi có thể đảm bảo tất cả sản phẩm đều có thể sự dụng mà không gây hại cho da đầu hay làm hỏng tóc, đặc biệt là với những stylist giàu kinh nghiệm của chúng tôi

Cut

Local Stylist

Men

300000VND

Women

400000VND

Kids' Cut (under 15 years old)

300000VND

Japanese Stylist

Men

600000VND

Women

750000VND

Kids' Cut (under 15 years old)

400000VND

Others

Fringe & Eyebrows Cut

100000VND

Color

Full Color

Retouch (within 3cm)

800000VND

Short

1000000VND

Medium

1200000VND

Long

1400000VND

Design Color (Bleach & color / Balayage & color)

*one time bleach price

Short

1900000VND

Medium

2300000VND

Long

2900000VND

Highlight / Lowlight Color

Half

800000VND

Full

1600000VND

Point Bleach

600000VND

* short = chin | medium = armpit | long = under armpit

Perm

Cosme Perm

1200000VND ~

Digital Perm

1800000VND ~

Front Perm

600000VND

Straightening

Retouch (within 6cm)

1400000VND

Full

1600000VND ~

Front

600000VND

Rebonding

Retouch (within 6cm)

2000000VND

Full

2500000VND ~

Front

1000000VND

Treatment

Japanese Millbon Treatment 3-Step

600000VND

Japanese NaplaTreatment 3-Step

800000VND

Olaplex Treatment

1000000VND

Tokoi Inkarami Treatment

1200000VND

Gloss Treatment (keratin treatment)

1600000VND

* Under armpit +100000VND

Shampoo & Blowdry Hairset

Shampoo & Blowdry

200000VND

Hairset Down Style

600000VND

Hairset Up Style

800000VND

* Shampoo & Blowdry = Curl / Straight +100000VND

Headspa

millbon spa 60 min

500000VND

Dr.scalp spa 75min

750000VND

* including wash & blow time

Scroll to Top